OMT-Ortopedisk Manuell Terapi

Ben träning

OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastik (fysioterapi) som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder vid smärta samt andra symtom och funktionsnedsättningar.

Undersökningen är systematisk med manuella tester för att finna specifika orsaker till besvär men innefattar också helhetsperspektiv där kroppens olika funktioner ses som samverkande. 

Efter undersökning och analys upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan. Behandlingen kan innefatta smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder. Dessa kan bestå av mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation eller stabiliserande träning.

Läs mer på www.omtsweden.se

Idrottsmedicin och anpassad funktionsträning

Anpassad träningsmaskin

På Fysio Nova finns anpassad träningsutrustning och hög kompetens inom idrottsmedicin för bedömning och rehabilitering av motions- och idrottsskador.

Vi har träningsutrustning lämpade för de flesta funktionsproblem.

Läs mer på www.svenskidrottsmedicin.se

Akupunktur

Akupunktur är en metod som sedan årtusenden har använts för att behandla och förebygga sjukdom, främst i Kina.

Vid akupunktur sticks sterila tunna nålar in i speciella punkter i det smärtande området. Nålarna sitter kvar i 20-30 minuter. Har inte behandlingen haft någon effekt efter 5-6 ggr avbryts i regel behandlingen. En behandlingsserie omfattar ca 10 ggr. Vid smärttillstånd kan sedan underhållande behandling ges kanske 1 gång per månad.

McKenziemetoden, Mekanisk Diagnostik och terapi (MDT)

MDT är en metod för egenbehandling där patienten lär sig att självständigt hantera sin rygg genom hållning och egenträning. Patienten tillämpar metoden vid belastande situationer, för att på så sätt lättare kunna förebygga återfall.

Läs mer på www.mckenzie.a.se